A ZÁÉV Zrt. minőségi-, környezeti-, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági politikája

A ZÁÉV Zrt. legfőbb célja, hogy építőipari vállalkozásai során folyamatosan és maradéktalanul elégítse ki a megrendelői igényeket, és más érdekelt felek elvárásait, a jogi-, hatósági-, és egyéb követelményeket, a káros környezeti hatások, munkahelyi veszélyek csökkentésével, és a munkahelyi sérülések és egészségkárosodások elkerülésével.

A ZÁÉV Zrt. 1996. januártól az MSZ EN ISO 9002:1994 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert vezetett be, amit mindig továbbfejlesztve, jelenleg az MSZ EN ISO 9001:2015, az AQAP 2110:2016, az MSZ EN ISO 14001:2015, és az MSZ EN ISO 45001:2018 szabványoknak megfelelő INTEGRÁLT SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERT működtet.

A fenti célok elérése érdekében:

 • A társaság minden dolgozója felelősséget vállal az INTEGRÁLT SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER hatékony működtetéséért, és fejlesztéséért, valamint a minőség-, környezet-, és biztonságközpontú felelősségteljes munkavégzésért, a legjobb teljesítmény nyújtásáért.
 • A tevékenységeinkkel arányosan határozzuk meg a kockázatainkat és lehetőségeinket.
 • Az elvégzendő feladatainkhoz megfelelően képzett, gyakorlott, és az irányítási rendszer politikájával azonosuló munkavállalókat alkalmazunk, és gondoskodunk rendszeres oktatásukról.
 • Betartjuk a ránk vonatkozó általános, környezetvédelmi, munkahelyi egészségvédelmi, és biztonsági jogszabályok követelményeket, a szabványi és a szervezet által vállalt előírásokat és megfelelőségünket rendszeresen felülvizsgáljuk.
 • Fontosnak tartjuk, hogy a partnereinkkel és a hatóságokkal jó kapcsolatban és szoros együttműködésben tevékenykedjünk.
 • Ügyelünk a környezet és az ember megóvására, és törekszünk a legkisebb kockázat elérésére, a sérülések, egészségkárosodás és a környezetszennyezés megelőzésére.
 • Munkatársainkkal megismertetjük a munkakörükkel, és tevékenységünkkel kapcsolatos kockázatértékelések eredményeit, valamint az egészséget és környezetet nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés előírásait.
 • Feladatunknak tekintjük a fajlagos anyag- és energiafelhasználás fokozatos javítását, az újrahasznosítási vagy megsemmisítési lehetőség biztosítását, a veszélyes anyagok és azokból keletkező veszélyes hulladék mennyiségének csökkentését.
 • A MVM PA Zrt. részére végzett munkák során betartjuk, illetve betartatjuk a szükséges erőművi szabályozásokat, valamint a Nukleáris Biztonsági Szabályzatokban és Irányelvekben foglaltakat.
 • Tevékenységünkbe bevont vállalkozóinktól elvárjuk, és megköveteljük a minőségi-, környezeti-, munkahelyi egészségvédelmi-, és biztonsági követelmények követését, és az ezeket szolgáló eljárások, előírások betartását.
 • Politikánk hozzáférhetőségét valamennyi érdekelt fél számára biztosítjuk.

Politikánkban megfogalmazottak teljesítését minőségi-, környezeti-, munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási deklarált célokon, előirányzatokon, és programokon keresztül biztosítjuk, a folyamatos fenntarthatóság érdekében.

Társaságunk elkötelezett a politikánkban megfogalmazottak eléréséért, INTEGRÁLT SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÜNK fenntartásáért és folyamatos fejlesztéséért.

ZÁÉV Zrt. - AZ ÉPÍTŐ MESTER!®